Programa

Les activitats s’aniran informant sobre el calendari mitjançant circulars informatives i en el panell informatiu de l’entitat