Intèrprets

SERVEI D’INTÈRPRETS DE LSC

El Servei d’Intèrprets de la nostra associació forma part d’un projecte de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i la nostra entitat. Amb l’objectiu de cobrir les necessitats i la demanda de les persones sordes associades.

Aquest servei permet a les persones sordes o amb problemes auditius accedir al seu entorn de manera normalitzada.

Funcionament del Servei de LSC:

Aquest servei va destinat als socis/es de l’entitat.
El servei està gestionat des de l’Administració de l’entitat, éssent la seva coordinadora la Núria Bustamante. Ella és la responsable de gestionar i confirmar els serveis d’intèrprets de LSC.

Horari d’Atenció:

– Dilluns: de 8:30 a 13:30h
– Dijous: de 15 a 20:30h

Contacte per correu electrònic: apssnuria@gmail.com

Passos a seguir:

– Sol·licitar l’intèrpret de LSC (assistència presencial o per correu electrònic) amb antelació. Mínim 3 dies d’antelació.
– Rebre la confirmació del servei, indicant el nom del/la intèrpret assignat/da.

Realització de trucades i consultes:

Per a realitzar alguna trucada o consulta s’ha d’anar a l’entitat per accedir a la seva realització, dins de l’hrari d’atenció.