INSCRIPCIÓ CURS LLENGUA DE SIGNES (ESTIU) 2022

Descarregar el full d’inscripció que es troba a l’enllaç en format PDF, emplenar i enviar per correu electrònic a coordinadorlsc.apss@gmail.com

TORN MATÍ

Nivell A1 (primer nivell)

Nivell A2 (segon nivell)

TORN TARDA

Nivell A1 (primer nivell)

Nivell A2 (segon nivell)

Nivell B1 (segon nivell)