CURSOS LLENGUA DE SIGNES 2023-2024

ATENCIÓ! Organitzarem un curs intensiu d´estiu (tot el mes de juliol). Per a més informació, contacteu amb el Whatsapp: +34679906791 (només missatges de text) o l’email coordinadorlsc.apss@gmail.com

L’Associació de Persones Sordes de Sabadell ofereix cursos de llengua de signes amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que té conveni amb la Generalitat de Catalunya. Aquests cursos estan reconegut pel Departament d’Educació com a Formació Permanent del professorat i pel Departament de Drets Socials com a formació d’interès en Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

Cursos Presencials: Complim amb les mesures de seguretat marcades. Certificat reconegut per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i el Departament d’Educació com activitats de formació permanent per a docents.

Cursos Telemàtics: Format de vídeo classes. Certificat reconegut per la Federació de Persones Sordes de Catalunya i el Departament d’Educació com activitats de formació permanent per a docents .

El curs és d’ una sessió per setmana, els dilluns o els dimecres.

Les classes presencials son de 18h a 22h, les classes telemàtiques son de 18h a 20h (Plataforma ZOOM), hi ha un número d’hores reservades per treballar i estudiar de manera autònoma i a 3-4 dies els alumnes hauran de fer entrega d’activitats, prèviament indicades pel docent, al DRIVE.

Diferències entre la modalitat telemàtica i online.

Nivell: A1, A2, B1, B2 i C1

Horari: 

Dilluns de 18h a 22h (triar: curs presencial o curs telemàtic)

Dimecres de 18h a 22h (triar: curs presencial o curs telemàtic)

Començament: 11 d’octubre de 2023.

Finalització: 19 de juny de 2024.

Durada: 120 hores per nivell.

Docent: Persona Sorda amb titulació reconeguda per la Generalitat de Catalunya i la Federació de Persones Sordes de Catalunya.

Pel nivell A1 no és necessari tenir cap coneixement previ de Llengua de Signes

En cas de tenir coneixements de Llengua de Signes Catalana i no haver fet cap curs amb nosaltres hi ha la possibilitat de fer una prova de nivell gratuïta per saber quin és el curs més adient. Premeu el icon per inscripcions i preus.

Per obtenir més informació: coordinadorlsc.apss@gmail.com

Whatsapp: +34679906791 (només missatges de text).

Coordinador dels cursos LSC : Juan Valenzuela.