Cursos Intensius llengua de signes 2021

L’Associació de Persones Sordes de Sabadell ofereix cursos intensius de llengua de signes amb col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que té conveni amb la Generalitat de Catalunya.

Cursos Presencials: Complim amb les mesures de seguretat marcades. Certificat reconegut per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

Cursos Telemàtics: Format de vídeo classes. Certificat reconegut per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i Departament d’Educació com activitats de formació permanent per a docents *

* El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya tan sols reconeix els cursos telemàtics com Activitat de Formació Permanent per al seu personal docent. A causa de la pandèmia causada per la COVID i fins a nou avís NO contempla els cursos presencials de cap tipus.

Nivell: A1, A2

Horari: dilluns a divendres excepte dimarts de 18h a 22h (subjecte a la situació COVID-19).

Començament: 17 de juny de 2021.

Finalització: 30 de juliol de 2021.

Durada: 120 hores per nivell.

Docent: Persona Sorda amb titulació reconeguda per la Generalitat de Catalunya i la Federació de Persones Sordes de Catalunya.

Pot matricular-se sense previ coneixement. En cas de tenir coneixements de llengua de signes sense haver cursat anteriorment pot presentar-se a una prova de nivell, per saber abans quin curs li correspon i poder matricular-se directament. Si està interessat en els nostres cursos, per omple el full d’inscripció, prémer allà => «Descarregar el full d’Inscripció» (format en PDF o WORD) i reenviar per correu electrònic per fer la reserva.

Contacte:

coordinadorlsc.apss@gmail.com

WhatsApp:

652 316 887 (només menssatges)

** Els cursos presencials requereixen un mínim de 7 persones i els cursos telemàtics un mínim de 9 per poder ser impartits.