CURSOS DE LSC

L’Associació de Persones Sordes de Sabadell és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1959. Actualment compta amb 71 socis, i a més, és membre de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). La finalitat de l’Associació no és només acollir un grup de persones sordes unes hores setmanals, sinó que preferentment va encaminada a la formació i integració dels sords mitjançant les possibilitats que es troben a l’abast; en una paraula, aconseguir la total normalització de la seva vida: social, cultural, familiar, laboral i ciutadana.

Des de l’any 1992, la nostra entitat es dedica a formar a totes aquelles persones que volen aprendre llengua de signes catalana en el nostre entorn.

QUÈ ÉS LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA?

La Llengua de Signes Catalana (LSC) és la llengua natural de les persones sordes de Catalunya, La seva existència es remunta a més de dos segles de trajectòria, encara que al llarg de la història se l’ha conegut amb diferents noms (gestos, mímica, llenguatge mímic, llenguatge de signes …).

Encara que l’Estat reconeix únicament el català i el castellà com a llengües oficials a Catalunya, en la nostra comunitat coexisteix des de fa segles una altra llengua: la Llengua de Signes Catalana.

Contràriament al que sovint es creu, la llengua de signes no és universal i hi ha diferents llengües de signes a tot el món. Igual que succeeix amb les llengües orals, sovint les fronteres estatals no coincideixen amb les fronteres lingüístiques.

OBJECTIUS DELS CURSOS

– Facilitar la comunicació entre la població sorda i la resta de la població.

– Contribuir a l’enriquiment multicultural i a la comprensió de les diferències humanes que convida a la col·laboració mútua entre la persona que sent i la que no sent, i facilita una participació social on tots sortim beneficiats.

– Contribuir a eliminar les barreres de comunicació existents a Catalunya.

– Promoure el coneixement i l’aprenentatge de la LSC i contribuir a la seva difusió.

ESTRUCTURA DELS CURSOS

L’aprenentatge de la (LSC) es porta a terme mitjançant cursos de 120 hores. En modalitat ordinària (d’octubre a maig) o intensiva (de juliol a setembre):A1: Introducció bàsica a la comunicació en LSC.A2: Gramàtica i lèxic de la LSC.B1: Ampliació i aprofundiment de la LSC.B2: Domini gramatical i habilitat de la LSC.

CONVALIDACIONS

Els cursos poden ser convalidats com a crèdits de lliure elecció, d’acord amb els convenis signats entre la FESOCA i diferents universitats catalanes. Certificat d’Aprofitament expedit per la FESOCA conjuntament amb la APSS.

CERTIFICAT

Cursos oficials reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mitjançant conveni amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

A QUI VA DIRIGIT?

A totes les persones, majors d’edat que estiguin interessades, tant en l’àmbit privat familiars de persones sordes, etc. Com a professional: mestres d’educació especial, psicòlegs, logopedes, professionals sanitaris, treballadors de l’Administració pública, etc.

PROFESSORAT

Professorat sord altament qualificat per a l’ensenyament de la LSC i titulat oficialment per INCANOP (Institut Català de Noves Professions de el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona).

CURSOS

Modalitat: Online, ús de videoconferència i Drive (subjecte a la situació COVID-19).

Nivell: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Horari: Dilluns o dimecres, de 18h a 22h (subjecte a la situació COVID-19).

Començament: 19 d’octubre de 2020.

Finalització: 16 de juny de 2021.

Durada: 120 hores per nivell.

Material: Carpeta, connexió a internet, videoconferència i Google Drive (subjecte a la situació COVID-19).

Docent: Persona Sorda amb titulació reconeguda per la Generalitat de Catalunya i la Federació de Persones Sordes de Catalunya.

Pot matricular-se sense previ coneixement. En cas de tenir coneixements de llengua de signes sense haver cursat anteriorment es pot presentar a una prova de nivell, per saber abans quin curs li correspon i poder matricular-se directament. Si està interessat en els nostres cursos, ompli el full d’inscripció que es troba a la part inferior «Descarregar el full d’Inscripció» (format en PDF o WORD) i reenviar per correu electrònic per fer la reserva.

Contacte: coordinadorlsc.apss@gmail.com